top of page

JOAKIM BRÅDENMARK 

Samtalsterapeut med psykodynamisk inriktning

Joakim har en psykodynamisk utbildning vilket märks genom att samtalen kretsar kring att förstå sig själv och sina val bättre, samt ambitionen att komma i kontakt med det omedvetna inre liv som formats av uppväxt, nära relationer och anknytning.

Samtalen i en psykodynamisk terapi färgas genomgående av försök att förstå hur det omedvetna inre fortsätter att styra livet, vilket oftast sker utan att vi reflekterar kring detta. Vi har alla omedvetna försvar mot känslor, rädslor och inre konflikter, vilket kan leda till att vi inte mår psykiskt bra och därmed har svårt att utvecklas vidare. Målet med psykodynamisk terapi är därför ökad självinsikt och självkännedom, vilket är en grunden för att finna nya sätt att lösa inre konflikter, och skapa bättre förutsättningar för goda relationer och en bättre livssituation.


Joakim arbetar också på Misa AB som samtalsterapeut och har därigenom en långvarig erfarenhet av att arbeta med psykisk ohälsa samt neuropsykiatriska svårigheter. Hans tidigare inriktning i arbetslivet har varit att arbeta från ett motiverande perspektiv med arbetslivsinriktad rehabilitering, med fokus på att hitta vägar tillbaka till arbetslivet vid längre frånvaro pga. psykisk ohälsa.


Joakim har en fil mag. i psykologi från Stockholms universitet och en grundläggande psykoterapiutbildning från St Lukas utbildningsinstitut. Han läser just nu en vidareutbildning i psykoterapi vid Stockholms universitet. Boka ett första orienterande samtal där ni tillsammans tar reda på varför du söker och hur vi kan hjälpa dig. 

Kontaktinformation:

Telefon 0708-977483

joakim.bradenmark@gmail.com

bottom of page