top of page

OWE LARSOLS

Leg psykoterapeut, leg sjukskötare och handledare

Människor söker mig med varierade problematik, allt ifrån livskriser och s.k. traumatiska kriser (övergrepp både fysiska och sexuella, mobbning, sjukdom i familjen, oväntade dödsfall) till svårare personlighets problematik. Människor som upplever svårigheter och får problem med att hantera sin aggressivitet har jag arbetat mycket med. Ibland kan problemen handla om att man inte riktigt vet vad man vill med livet eller att livet saknar mening och mål. Ibland kan det handla om att vilja lära känna sig bättre och hitta en stabilare grund att stå på i tillvaron. 

 

Arbetet inom den offentliga psykiatrin med människor som t ex medicinerar för någon psykiatrisk diagnos och samtidigt behövt stödsamtal har gett mig stor erfarenhet av den typen av problematik. Min grundsyn är psykodynamisk. Jag använder mig av de psykoanalytiska metoder som utvecklats under de senaste åren och har fokuserat på metoder som riktar sig mot svårare personlighetsproblematik. Anknytnings/mentaliseringsteori har då varit grunden för ett sådant psykoterapeutiskt nytänkande hos mig. MBT, mentaliseringsbaserad behandling, har bidragit till en utveckling av min metodik.


Jag vänder mig inte bara till personer som önskar samtalsbehandling utan också till verksamheter som t ex önskar handledning och utbildningsinsatser av olika slag. Under åren som gått har handledning varit en stor del av arbetet. Detta gäller både direkta personalfrågor som t ex olika problem som kan uppstå i en personalgrupp och handledning kring patienter/klienter.  Utbildningsfrågor ligger mig varmt om hjärtat. Som vårdpedagog har jag stor erfarenhet att undervisa inom olika områden som t.ex. utvecklingspsykologi, olika psykologiska/psykiatriska behandlingsmetoder, vårdplanering och organisationupplägg. 

Jag kan ta emot klienter både i Stockholm samt i Dalarna, 2 mil söder om Mora.

Kontaktuppgifter 

Mejl: owe.larsols@gmail.com 

Tel: 0739-154727

Hemsida: www.owelarsols.se

bottom of page