top of page

JOHANNA LEVALLIUS

Psykolog och forskare

Utbildning och arbete
Jag har en grundutbildning både i medicin och psykologi. Legitimerad psykolog blev jag 2007. Jag har arbetat på flera ställen, bland annat på en specialistenhet för behandling av svår anknytnings- och personlighetsproblematik, på en enhet för unga vuxna, samt tre år på Stockholms centrum för ätstörningar. Jag är utbildad i psykodynamisk terapi har även utbildat mig i mentaliseringsbaserad terapi samt compassionfokuserad terapi. Båda terapimetoderna vilar på modern anknytningsteori och neuropsykologi. Den första är utvecklad av Peter Fonagy & Anthony Bateman i London, som jag också utbildats av. 2017 gick jag en ettårig utbildning i compassion-fokuserad terapi vid Karolinska Institutet, en behandlingsmetod som utvecklats av Paul Gilbert.

I Sverige har psykolog Egil Linge skrivit två populärvetenskapliga böcker om anknytning: Hemligheten och Den mörka hemligheten, som båda fått stort genomslag. År 2013 till 2021 arbetade jag på hans mottagning i Vasastan, en mottagning som specialiserat sig på anknytningsproblematik och relationsproblem hos vuxna. Parallellt med psykoterapi har jag forskat många år på Karolinska Institutet. Min avhandling undersökte vilken betydelse personlighetsdrag kunde ha för utveckling och tillfrisknande från ätstörning. Jag disputerade 2018.

Just nu driver jag terapimottagningen Skeppsbron 10, forskar vid Umeå universitet, föreläser och handleder i olika verksamheter.  Enligt mig är det dock minst lika viktigt för min utveckling till en bra psykolog att träda ut på nya marker, möta andra kulturer, läsa skönlitteratur, studera filosofi samt att dansa.

 

Klientkategorier
Jag träffar personer med många olika sorters problem, alltifrån tydliga utmaningar som kris, sorg, utmattning, ångestproblem, ätstörningar, personlighetsproblem och traumatiska erfarenheter till mer diffusa svårigheter. Det handlar då ofta främst om svårigheter i nära relationer; som till partner, föräldrar eller barn. Eller så kan det handla om ensamhet, rotlöshet, en vilja att utvecklas eller att finna en varaktigare känsla av mening i detta som kallas livet.

Min erfarenhet är att bakom symtom ligger ofta en otrygg anknytning, varför det är viktigt att vi arbetar både med symtom och med hur man relaterar/har relaterat till andra i nära relationer. I terapin har jag ett anknytnings- och känslofokus. Vi arbetar med att få bättre kontakt med, förstå, acceptera och hantera olika känslor, med målet att styras mindre av rädslor och mer av din önskan och vilja. Utifrån dina svårigheter och mål kan en behandling vara alltifrån några samtal till över ett år, vanligen ses vi 1 gång/veckan. Jag har även gruppterapi för personer som vill bli bättre på att finna och hantera kärleksrelationer. Det är en grupp med sex deltagare som träffas varannan vecka, där man kan börja varje termin.

Kostnad för behandling:
Individuell terapi: 1100 kr/45 min
Gruppterapi: 700 kr/90 min

Lite mer om mig själv:
Jag är född i Skåne och har bott en del av min uppväxt och vuxna liv i USA. Från början läste jag till läkare, men efter två år på läkarlinjen tog jag ett uppehåll för att följa en annan dröm jag hade; att driva ett eget café. I tre år drev jag café- och cateringverksamhet och fick tid att fundera på om företaget eller läkare var rätt väg att gå. Jag insåg att själen var det som fascinerade mig mest och valde därför varken det ena eller det andra utan det tredje: att bli psykolog. Ett val som känts rätt varenda dag sen dess.

”Två sanningar närmar sig varann.
En kommer inifrån, en kommer utifrån, och där de möts har man en chans att få se sig själv.”

– T. Tranströmer

Kontaktuppgifter

Mejl: insidan.psykologi@gmail.com

Tel: 0709-408390

bottom of page