top of page

LISA HELLSTADIUS

Leg. psykolog, Fil. dr

Till mig kan du vända dig för att få hjälp med vanliga problem som depression, ångest, stressrelaterad ohälsa och relationssvårigheter, samt för att fördjupa kontakten med dig själv, få hjälp att utvecklas, integrera och växa i takt med förändringar, livshändelser och kriser. 

 

Något jag brinner lite extra för är de utmaningar det ofta innebär att förstå sig själv, och få livet och relationerna att fungera bättre efter att ha genomgått personliga kriser som ofta involverar separationer och förluster av olika slag, att orientera sig i livet som neurodivergent, och att försöka integrera omvälvande upplevelser och livsförändringar i samband med personlig utveckling eller andligt utforskande.

Arbetssätt:

Utifrån en icke-dömande miljö och ett varmt bemötande lägger vi grunden för arbete med självtillit, självmedkänsla och förmåga att skapa god kontakt med både dig själv och andra. Vi arbetar tillsammans utifrån kunskap om stressystemets funktion och betydelse av inre arbetsmodeller, anknytningsmönster och andra formativa erfarenheter. Jag använder mig främst av integrativa metoder som Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Compassionfokuserad terapi (CFT) och Internal Family Systems (IFS) och anpassar behandlingen utifrån dina behov. Vi börjar med två inledande besök som fokuserar kring sökorsak och dina önskemål med behandlingen, och hittar sedan gemensamt en väg framåt. Ofta sitter vi på ett eller annat sätt fast i gamla mönster som vi har svårt att
ta oss ur på egen hand, trots att vi försökt. Och ofta leder terapiprocessen till en ökad medvetenhet om egna behov och reaktioner,
och mitt mål är att du trots utmaningar och hinder skall ta stora och viktiga steg på vägen mot verklig förändring, och ett rikare, mer levande liv. 

Jag vet av erfarenhet att terapi kan vara ett stort stöd på vägen mot att leva ett liv som trots utmaningar och svårigheter känns levande och djupt meningsfullt. Målet med mitt arbete är att du ska få uppleva detsamma. 
 

Kostnad för behandling:
Terapisession 50 min: 1300             Parterapi 50 min: 1600            

Terapisession 80 min: 1800            Parterapi 80 min: 2200
 

Du är varmt välkommen att höra av dig om du vill boka en tid. Det är viktigt att kontakten med mig känns rätt, därför erbjuder jag ett kostnadsfritt första telefonsamtal på ca 20 minuter. Under samtalet har jag också möjlighet att hjälpa dig vidare om det du vill ha hjälp med ligger utanför mitt område.

Kontaktuppgifter:

E-post: kontakt@psykologlisa.se

Tel: 070-823 87 16

bottom of page